Yfirferð á timaskráningu

Verkbókhald > Stjórnun > Stýringar

Annað nota mínútur

Verkbókhald > Skráning og viðhald > Tíma- og vöruskráning

afrita

er að vinna 2 daga skráir inn fyrri dag, skráir bara út seinni dag

ekki hægt að búa til nýtt þarf að afrita

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us